REIKI

REIKI univerzální životní energie

Možnosti a meze použití reiki

Reiki se v zásadě projevuje paterým účinkem :

• vede k hlubokému uvolnění
• uvolňuje zablokovanou energii
• odstraňuje z těla jedy
• přivádí do těla léčivou životní sílu ( vitální energie )
• zvyšuje vibrace a tím tělu předává životní energii

Reiki se vymyká veškerým měřitelným kritériím a nedá se vysvětlit žádným známým přírodovědeckým postupem.

Používá energie a síly, které pro nás moderní, ve věku počítačů žijící lidi, nejsou jen tak jednoduše srozumitelné.

Reiki nemůže způsobit žádné trvalé poškození.

Je to neocenitelný doplněk a obohacení tzv. alternativní medicíny.

REIKI léčí nemocné tělo i duši.